Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.msstyle.cz

Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a specifikují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele e-shopu), kterým je paní Markéta Svobodová, IČ: 73851493 se sídlem v Třebíči, ulice Žďárského 197, PSČ: 674 01 na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Smluvní vztahy se dále upravují občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele pro koncové zákazníky, a obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou uveřejněny v našem e-shopu a jsou přístupné k řádnému prostudování před uzavřením a odesláním závazné objednávky – kupní smlouvy. Reklamační protokol je ke stažení v sekci „dokumenty ke stažení“. Obchodní podmínky a reklamační protokol je možné si kdykoliv vytisknout.

Objednávka zboží

Objednávku zboží lze uskutečnit on-line nepřetržitě 24hod. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. čísle: 775 635 635 v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 9 - 19hod. Objednávkový formulář musí být vyplněn pravdivě s veškerými požadovanými údaji. Kupující – podnikatel, uvede ve své objednávce IČ a DIČ (pokud je plátcem DPH). V opačném případě je objednávka neplatná. Elektronická objednávka simuluje kupní smlouvu a jejím předmětem je pouze zboží uvedené v objednávce. K uzavření kupní smlouvy dochází objednáním zboží. Zaplacením a převzetím zboží přechází vlastnická práva z prodávajícího na kupujícího. Kupující je přesně informován o konečné ceně již před odesláním závazné objednávky.

Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách včetně 21% DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné. Změna cen je vyhrazena. V případě změny ceny je platná cena uvedena na objednávce. U zboží, které nebude skladem, budeme zákazníka kontaktovat s upřesněním aktuální ceny a termínu dodání. Po potvrzení ceny zákazníkem – telefonicky nebo mailem, bude toto zboží objednáno a následně zasláno zákazníkovi v souladu s objednávkou.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, kterou kupující opakovaně závazně objedná a poté převezme a nezaplatí.

Prodávající je oprávněn rovněž odmítnout objednávku zboží, které již nebude dále možné prodávat.

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu www.msstyle.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatelem internetového obchodu www.msstyle.cz je fyzická osoba Markéta Svobodová, IČ: 73851493

Storno objednávky

Objednávku lze bezplatně stornovat do 24 hodin od objednání zboží, nebo také po dohodě za předpokladu, že zboží ještě nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodejce. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, příprava vlasových pramenů, bělení vlasů, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

Potvrzení objednávky

Nejpozději do 48hod. bude objednávka potvrzena na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás telefonicky na čísle 775 635 635 v pracovních dnech od 9 do 18hod.

Platba zboží a jeho zaslání

Zboží je možné platit dobírkou nebo hotově při osobním odběru. Při platbě dobírkou účtuje prodejce poštovné ve výši 99,-Kč u české pošty, 120 Kč u PPL. Zboží je expedováno v rozmezí od 1 – 14 pracovních dní, pokud není uvedeno při potvrzení objednávky jinak. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty nebo kurýrem.

Převzetí zásilky

Při přebírání zboží řádně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zásilky. Případnou škodu neprodleně reklamujte u doručovatele – České pošty nebo kurýra. Markéta Svobodová nenese žádnou odpovědnost za zboží poškozené při přepravě. Zboží je rovněž možné převzít osobně na naší provozovně: ul. Žďárského 197, Třebíč, po předešlé telefonické dohodě.

Vrácení zboží

Toto ustanovení se týká pouze objednaného zboží prostřednictvím e-shopu a následně zaslaného prostřednictvím PPL nebo České pošty a netýká se zboží, které bylo zakoupeno a převzato osobně v provozovně prodejce.

Provozovatel umožní zákazníkovi odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zásilky bez uvedení důvodu, pokud má zákazník postavení spotřebitele. Odstoupení od smlouvy je možné zaslat dopisem nebo mailem ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží je zákazník povinen odeslat doporučeně na adresu uvedenou v kontaktech nejpozději do 30 dnů od odstoupení smlouvy. Při vrácení poškozeného nebo částečného spotřebování zboží je zákazník povinen chybějící vrácenou kupní cenu, která je tudíž zákazníkovi vyplacena ve snížené hodnotě. Doporučujeme doložit kopii účtenky. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku – takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Zboží zaslané k výměně doporučujeme pojistit proti jeho případné ztrátě během přepravy.

Po obdržení vrácené zásilky budou peníze za zboží, včetně poštovného, vráceny zpět na adresu nebo číslo účtu kupujícího, v souladu se zákonem, nejpozději do 30 dnů.

Nedodržení – porušení kupní smlouvy

Dojde-li ze strany zákazníka ke zrušení objednávky zboží po jeho odeslání nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne jinak, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady /příprava vlasových pramenů, úprava vlasových pramenů, barvení nebo bělení vlasových pramenů, úhrada poštovného doručovací společnosti/.

Záruční podmínky a reklamace

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem, platným ČR.

Lidské vlasy jsou jedinečným přírodním produktem. Je nutné si uvědomit, že prodávané vlasy k prodloužení již nejsou vyživovány přirozeně pokožkou a postupem času se vysušují. Tento proces není vadou výrobku. Poškození lidských vlasů je nevratné a není možné uplatnit reklamaci na vlasech, které byly dále upraveny – zpracování na různé techniky prodloužení, odbarvení, barvení, trvalá, stříhání atd.

Vlasy prodávané na gramy ve volném copu obsahují různé délky vlasů. Vlasy se prodávají nezpracované, různé délky vlasů v copu nejsou vadou výrobku, proto jsou nezpracované vlasy cenově zohledněny oproti vlasům zpracovaným.

Kupující přebírá zodpovědnost na použití výrobku. Před jakýmkoliv úkonem na vlasech učených k prodloužení doporučujeme odbornou konzultaci s kadeřníkem. Jakoukoliv úpravu a použití vlasových přípravků doporučujeme nejdříve vyzkoušet na malém množství vlasů a seznámit se s jejich účinkem.

Lidské vlasy dodáváme ve standardní kvalitě vlastní danému typu a druhu vlasů. Vlasy jsou specifickým produktem a jejich vlastnosti se mohou provedením různých úkonů měnit – mytí, barvení atd. Natáčením, trvalením, žehlením vlasů může dojít ke ztrátě původního tvaru vlasů. Vlasy se mohou vlnit, točit, ztratit lesk, ztratit původní vlnu atd. Takovéto chování vlasů není vadou výrobku.

Opotřebení vlasů denním nošením či jiným vlivem není vadou výrobku. Vyčesávání je běžným procesem a není vadou výrobku.

Vlasy dodávané v blond odstínech jsou upravené do požadovaného odstínu. Další barvení a odbarvení musí být provedeno velmi šetrně. Blond vlasy nelze trvalit. Vlasy vyžadují potřebnou výživu, zejména vlasy odbarvené do světlých odstínů.

Další informace, jak se správně starat o prodloužené vlasy najdete v sekci „DOKUMENTY KE STAŽENÍ“ – péče o prodloužené vlasy“.

Reklamace zboží

Reklamace budou vyřízeny v co nejkratším termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou a ke spokojenosti zákazníka. Lhůta 30 dnů zahrnuje vyřízení reklamace včetně odstranění vady. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet den následující po uplatnění reklamace. V této lhůtě musí být zboží připraveno pro kupujícího u prodávajícího. Prodávající nemá obecně povinnost spotřebitele o vyřízení reklamace informovat. Je na kupujícím, aby se o stavu reklamace informoval. Při uplatnění reklamace nás kontaktujte telefonicky, mailem nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech. Veškeré podmínky reklamace se řídí platnými právními předpisy. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným používáním nebo jeho nesprávným skladováním.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2013 a ruší veškerá předchozí ustavení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

KONTAKT

Žďárského 197,
Třebíč 674 01
(1.p. autosalonu Peugeot)

+420 775 635 635
info@msstyle.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.